505-13-13-03 instruktaz@wp.pl

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Termin szkolenia: 18.09.2019

“Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych”

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.

 

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Miejsce szkolenia: ul. Fredry 1 Białystok