505-13-13-03 instruktaz@wp.pl

Szkolenie HACCP

Termin szkolenia: 05.08.2020

“Podstawy wdrażania i dokumentowania systemu HACCP w produkcji i obrocie żywnością”

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla właścicieli, kierowników oraz członków zespołów ds. HACCP wszystkich zakładów branży spożywczej (w tym sklepów, restauracji, barów).

Program szkolenia obejmuje min. takie zagadnienia jak:

1. Zasady systemu HACCP

2. Zagrożenia zdrowotne w produkcji i obrocie żywnością

3. Wdrażanie systemu HACCP w PRAKTYCE (ćwiczenia) , w tym:

– utworzenie zespołu ds. HACCP

– opis produktu

– schemat technologiczny produktu (lub opis postępowania)

– inwentaryzacja zagrożeń i środków kontroli

– identyfikacja Krytycznych Punktów Kontroli

– monitorowanie Krytycznych Punktów Kontroli

4. Dokumentacja systemu HACCP ze szczególnym uwzględnieniem Księgi HACCP i Księgi Procedur Systemowych.

Cena: 150 zł+ 23% VAT/osobę

Miejsce szkolenia: ul. Fredry 1 Białystok