505-13-13-03 instruktaz@wp.pl

Szkolenie D

Szkolenie HACCP Termin szkolenia: 10.04.2019 „Podstawy wdrażania i dokumentowania systemu HACCP w produkcji i obrocie żywnością” Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla właścicieli, kierowników oraz członków zespołów ds. HACCP wszystkich zakładów...

Szkolenie C

Szkolenie HACCP Termin szkolenia: 10.04.2019 „Podstawy wdrażania i dokumentowania systemu HACCP w produkcji i obrocie żywnością” Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla właścicieli, kierowników oraz członków zespołów ds. HACCP wszystkich zakładów...

Szkolenie HACCP

Szkolenie HACCP Termin szkolenia: 10.04.2019 „Podstawy wdrażania i dokumentowania systemu HACCP w produkcji i obrocie żywnością” Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla właścicieli, kierowników oraz członków zespołów ds. HACCP wszystkich zakładów...

Szkolenie HACCP

Szkolenie HACCP Termin szkolenia: 11.09.2019 “Podstawy wdrażania i dokumentowania systemu HACCP w produkcji i obrocie żywnością” Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla właścicieli, kierowników oraz członków zespołów ds. HACCP wszystkich zakładów...